Sıhhı Tesisat Sistemleri

Sıhhı Tesisat Sistemleri


 

Atılım Mühendislik olarak, her tür yaşanılan ortam (konut, AVM, sanayi tesisleri, eğlence yerleri… vb.) için gerekli olan temiz su ve pis su tesisatlarını yapıyoruz.  Temiz suya ilişkin olarak; suyun temini, depolanması, ısıtılması, yumuşatılması, basınçlandırılması ve dağıtımını yaparken; pis suyun atılması, atık suyun arıtılması, yağmur suyunun tahliyesi yönelik  çözümler üretiyoruz.