Yangın Sistemleri

Yangın Sistemleri 

Yangın tesisatı, yangını suyla veya diğer yangın söndürme araçlarıyla söndürebilmek ve kontrol altında tutmak maksadıyla yapılır. Günümüzde yangın tesisat teknolojisi çok gelişmiştir. 

Bu bağlamda yangından korunma kapsamının genişlemesi , yangın tesisat sistemlerinin daha çeşitli ve yaygın bir pazara sahip olmasını sağlamıştır. Aynı zamanda yeni yapılarda insan hayatı daha çok güvence altına alınmıştır. 

Tehlike sınıfına göre yangınla mücadele tesisatları değişmektedir. Bu nedenle öncelikle binanın tehlike sınıfı belirlenmeli ve buna göre hareket edilmelidir. 2002 yılında kanunlaşan 2007 yılında revize edilen yönetmeliğe göre binalarda yangından korunma 3 ana sınıfta toplanmıştır. 

Düşük tehlike sınıfı binalar, Kişisel konutlar, kamu binaları (hastane,adliye,okullar , bankalar, sinema salonları vb.)
Orta tehlike sınıfı binalar, Tekstil fabrikaları, fırınlar gibi üretim birimleri.
Yüksek tehlike sınıfı binalar, Yanıcı ve patlayıcı sıvı veya gaz üretimi yapan iş yerleri, boyahaneler, plastik üretimi ve işlemesi yapan binalar.